4 ขั้นตอนกักตัว 14 วัน ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์

4 ขั้นตอนกักบริเวณ 14 วัน ขึ้นเครื่องจากจังหวัดกรุงเทพ-จังหวัดบุรีรัมย์
กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารทางจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 2 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป จำเป็นต้องกักบริเวณ 14 วัน ตามประกาศจังหวัด
นายอภิเมือง ไชยสกุลน้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พูดว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกมาตรการกระทำตนของผู้เดินทางจากท้องที่นอกอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

jumbo jili
แล้วก็ผู้เดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดบริเวณรอบๆ กรณีโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 หรือโรควัววิด 19 (Coronavirus Disease (COVID19)) แล้วก็จะต้องพักพิงในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่4) ระบุวันที่ 23 เดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 5 ได้พูดถึงข้อตกลงการเดินทางผ่านสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สล็อต
สรุปได้ว่า กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจากจ.กรุงเทพฯซึ่งเป็นหลักที่สีแดง โดยผ่านทางสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ควรต้องผ่านแนวทางการคัดเลือกกรอง ดังนี้
1.สมัครสมาชิกในแบบปัญหาสุขภาพในแบบฟอร์ม ตำบล8 บราชการ ตามจริง
2.เช็คอินแอปพลิเคชั่นแพทย์ชนะ

สล็อตออนไลน์
3.ผู้โดยสารทุกคนจำเป็นต้องถูกกักบริเวณในที่พักที่อาศัยหรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ระบุ 14 วัน โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัวและก็ถ้ามีลักษณะเจ็บป่วยจำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อข้างใน 3 ชั่วโมง
4.กรณีผู้โดยสารที่ไม่ได้อยากต้องการกักบริเวณ ต้องเข้ารับการตรวจรับรองทางห้องทดลองว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยแนวทาง Rapid Test ในทันทีในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อหรือบุคลากรข้าราชการระบุ โดยผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ออกรายจ่ายเองปริมาณ 600 บาท ต่อคน แม้ผลของการตรวจผ่านไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

jumboslot
โดยผู้โดยสารที่ปรารถนาเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนแปลงบัตรขึ้นรถ สามารถติดต่อกับสายการบินเหมาะ สายการบินนกเครื่องปรับอากาศ โทร 044-666721 สายการบินไทยเครื่องปรับอากาศทวีปเอเชีย โทร 044-634968 ซึ่งกรมท่าอากาศยานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และก็กระทำตามวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดด้านในสนามบินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับเพื่อการเดินทางผ่านสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกหย่อมหญ้า

slot