การผลิตเรือบินกระดาษไทยปัจจุบันนี้ แบบเรือบินได้รับการพัฒนาด้วยระบบการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD Computer Aided Design) ผู้คิดค้นสามารถประดิษฐ์เรือบินแบบต่างๆโดยใช้กรรไกรขนาดเล็ก หรือ คัตเตอร์ ตัดตามแนวรอยแบบภาพวาดที่กำหนดให้ในแบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้ผู้คิดค้นควรจะเก็บองค์ประกอบทั้งปวงไว้ ในกล่องเพื่อปกป้องการพัดของลม เมื่อตัดส่วนประกอบทุกชิ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วให้พักคอยไว้ โดยควรจะเก็บเปียกชื้นส่วนเอาไว้ในสถานที่อับลมเพื่อคุ้มครองปกป้องการลอยละล่องหายของส่วนประกอบ เมื่อได้ส่วนประกอบทั้งหมดทั้งปวงพร้อมแล้วจึงเริ่มดัดงานเป็นทรงของส่วนประกอบอากาศจริงตามความงอเว้านั้นๆโดยเฉพาะ ถ้าหากอยากความเหมือนจริงขององค์ประกอบชิ้นนั้นๆควรที่จะใช้อุปกรณ์เข้าช่วย สำหรับในการขึ้นรูป อาทิเช่น แหนบ หนีบ

Read More

ประวัติความเป็นมาเครื่องปรับอากาศฟอร์ซวันภายหลังผู้นำโรสเวลต์เสียชีวิตในปี คริสต์ศักราช 1945 แฮร์รี เอส. ทรูแมน ก็ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำผู้ที่ 33 ของอเมริกา แล้วก็ในปี คริสต์ศักราช1947 เขาได้เปลี่ยนแปลงเครื่องจาก ซี-54 เป็น ซี-118 เลิฟท์มาสเตอร์ (C-118 Liftmaster) โดยให้รหัสเรียกชื่อว่า อินดิเพนเดนซ์

Read More