ซู้ปส์ (XoopS eXtensible Object Oriented Portal System) เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัสประเภทระบบบริหารจัดการเนื้อหา ใช้สำหรับบริหารและจัดการข้อมูลเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โปรแกรมพัฒนามาจากภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySql ในการผลักดันให้ล้อรถหมุนและทำให้รถเคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันรถจักรประเภทนี้แทบไม่มีใช้ให้เห็นกันแล้ว หลังจากปี ค.ศ. 1768 เจมส์ วัตต์ […]

Read More

PHP-Nuke เป็นระบบจัดการข่าวสารอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) โดย PHP-Nuke สร้างมาจากข้อมูลพื้นฐานระหว่างภาษาพีเอชพี ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ชุดนี้อยู่ภายใต้ของลิขสิทธิ์ GNU General Public License คือสามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงได้ โดยที่จะยังคงชื่อ และส่วนต่างๆของ ข้อมูลอยู่โดยครบและไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น ต่อมา PHP-Nukeได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน […]

Read More