DataPortability คือความสามารถในการควบคุม แชร์ และเคลื่อนย้ายข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง สำหรับบนเว็บคือการแชร์และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ โดยมีกลุ่มทำงานที่มีชื่อว่า Data Portability Working Group เข้ามาร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีเปิด (open standard และ protocols) ที่มีอยู่แล้ว อาทิ OpenID, OAuth, RDF, […]

Read More

เอ็มเอชทีเอ็มแอล ( MHTML: MIME HTML ไมม์เอชทีเอ็มแอล) เป็นมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งใช้พื้นฐานมาจาก RFC 2557 ใช้สำหรับการฝังทรัพยากร เช่นแฟ้มภาพและเสียง ลงไปในเว็บเพจ แล้วใช้การเชื่อมโยงจากภายในด้วยวิธีการเดียวกันกับโค้ดใน HTML ทำให้สามารถเปิดอ่านเนื้อหาในเว็บเพจได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมโยงภายนอก (ไปยังแฟ้มอื่น) แฟ้มข้อมูลที่ถูกฝังนั้นจะเข้ารหัสและเก็บเป็นแบบไมม์ (MIME) แฟ้มข้อมูลชนิดนี้ที่สร้างโดยไมโครซอฟท์ เวิร์ด […]

Read More

เอชทีเอ็มแอล5 ( HTML5; อ่านว่า เอชทีเอ็มแอลไฟฟ์ หรือ เอชทีเอ็มแอลห้า) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่-การใช้งานวิดีโอ-การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์-การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์-การแสดงกราฟิกส์-input types แบบใหม่ […]

Read More

เอชทีเอ็มแอล (HTML: Hypertext Markup Language ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ) เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม เอชทีเอ็มแอลเริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ […]

Read More