ซินนั่ว 3 (Sinosat-3) เป็นดาวเทียมสื่อสาร ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จากศูนย์ส่งดาวเทียมซีชัง ใช้จรวดพาหะ “ฉางเจิง 3″ดาวเทียมสื่อสาร (communication satellite หรือเรียสั้นๆ ว่า comsat) เป็นดาวเทียมที่มีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม

Read More

ฉางเอ๋อ 2 เป็นยานสำรวจดวงจันทร์ไม่มีคนบังคับของจีนซึ่งถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มันเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ลำที่สองของจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนระยะแรก ตัวยานจะเริ่มทำการวิจัยที่วงโคจรระยะ 100 กิโลเมตรจากพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อเตรียมการลงจอดอย่างนิ่มนวลของฉางเอ๋อ 3 ฉางเอ๋อ 2 มีลักษณะคล้ายกับฉางเอ๋อ 1 โดยมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นบางประการ รวมไปถึงกล้องที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีความละเอียดหนึ่งเมตร ชื่อ

Read More

ฉางเอ๋อ 1 เป็นดาวเทียมเพื่อการสำรวจดวงจันทร์ ดวงแรกของประเทศจีน ชื่อ ฉางเอ๋อ มาจากชื่อของนางฟ้าบนดวงจันทร์ตามเทพนิยายของจีน จีนส่งยานสู่นอกโลกเมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จากสถานีอวกาศในมณฑลเสฉวน ต่อมา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ฉางเอ๋อ 1

Read More

โฮง หรือ หอโฮง คือพระราชวัง วัง หรือตำหนักอันเป็นสถานที่ประทับหรืออยู่อาศัย ตลอดจนใช้ว่าราชการและสำเร็จราชการงานเมืองของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าเมือง หรือเจ้านายในคณะอาญาสี่ (เจ้าขันคำทั้งสี่หรือเจ้ายั้งขม่อมทั้งสี่) และพระบรมวงศานุวงศ์ของเจ้านายฝ่ายหัวเมืองลาว-อีสาน หรือหมายถึงที่พักอาศัยที่ใหญ่กว่าเฮือน (เรือน) มักมีหลายห้องและเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองลาวในสมัยโบราณ ชื่อเรียก โฮงพระมหากษัตริย์ เจ้าผู้ครองนคร และเจ้าเมือง โฮงอันเป็นที่ประทับตลอดจนใช้ว่าราชการและสำเร็จราชการงานเมืองของพระมหากษัตริย์

Read More

อุตะอุ หรือ อูตาอุ คือซอฟต์แวร์ประยุกต์รูปแบบเครื่องดนตรีหรือเป็นเสียงสังเคราะห์ มีความคล้ายคลึงกับโวคาลอยด์ สร้างโดย Ameya/Ayame แต่จะเป็นรูปแบบแชร์แวร์ และผู้ใช้สามารถจะใช้เสียงมนุษย์หรือซอฟต์แวร์ที่บันทึกเป็นคลังเสียง (Voicebank) จากตัวละครที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง หรือจากแหล่งของตัวละครที่ผู้ใช้ของคนอื่นๆ สร้างไว้ให้สามารถใช้ในแบบแชร์แวร์ ในเดือนธันวาคม ปี 2007 Ameya/Ayame ใช้เสียงจาก LOLI.COM เผยแพร่โปรแกรมรุ่นเบต้าเรียกว่า

Read More

อาซิโม คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หรือหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พัฒนาโดยทีมวิศวกรเยอรมนี โดยพัฒนาจากหุ่นยนต์ทดลองและหุ่นยนต์ต้นแบบจนทำให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เทคโนโลยี i-WALK ช่วยให้อาซิโมสามารถเดินและวิ่งได้อย่างอิสรเสรี ขึ้นบันไดและเต้นรำได้ มีระบบบันทึกเสียงเพื่อตอบสนองคำสั่งของมนุษย์ สามารถจดจำใบหน้าคู่สนทนาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อาซิโมมีขีดความสามารถรอบด้าน และรองรับความต้องการของมนุษย์ในอนาคต บริษัทฮอนด้าได้ให้คำนิยามของชื่อ

Read More